Biasa disebut values. Adalah kumpulan nilai yangvdituuunkan dari sesuatu yang dipercayai (ending belief) dan memberikanContinue Reading