Ekspresi bebas sangat diperlukan dalam sebuah bangunan keluarga. Sesekali kita boleh mengekspresikan kesukaan atau ketidaksukaanContinue Reading